DOCEBO poziom I

Sprawdź swoją wiedzę w nowej grze z serii DOCEBO!

Imię
Email
Przedmiot służący do sygnalizowania zmiany postaw ciała w czasie Mszy św. Używa się go także podczas procesji eucharystycznych i nabożeństw.
Starochrześcijańska budowla kościelna, wywodząca się z typu budynku przeznaczonego na zgromadzenia publiczne, przeważnie z apsydą na siedzenie dla biskupa.
Osoba duchowna (mężczyzna) w najniższym (pierwszym) stopniu święceń.
Zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa, objawionych przez samego Boga, którego kanon został ostatecznie ustalony na Soborze Trydenckim.

Miejsce w kościele przeznaczone do sprawowania Sakramentu pokuty i pojednania.

Zasady moralne spisane palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach i przekazane Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza.

Metalowe naczynie liturgiczne zamykane przykrywką. Wewnątrz znajduje się metalowy koszyczek wypełniony rozżarzonymi węgielkami, na które sypie się sproszkowaną lub granulowaną mieszaninę żywicy i wonnych ziół.

Ozdobny daszek (najczęściej z bogato zdobionego materiału) niesiony nad kapłanem, który trzyma monstrancję z Najświętszym Sakramentem podczas procesji eucharystycznych.

Bogato zdobiony pas o szerokości ok. 10 cm i długości ok. 1 m z krzyżem. Dawniej obowiązkowo odprawiający Mszę św. kapłan zakładał go na przedramieniu lewej ręki.

Technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.