Docebo online

Sprawdź swoją wiedzę w nowej grze z serii DOCEBO!

Imię
Email

To naczynie liturgiczne, składające się z dwóch części: naczynia na wodę i tacy. W czasie Mszy św. służy do obrzędu lavabo.

W chrześcijańskiej architekturze sakralnej budowla albo wydzielone pomieszczenie kościoła, w którym odbywa się obrzęd chrztu.
Okrągły opłatek, wypiekany z mąki pszennej i wody. W czasie Mszy Świętej staje się Ciałem Pana Jezusa.
Ozdobna księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii.

Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się przemienioną w Ciało Chrystusa hostię przechowywaną w tabernakulum i przeznaczoną do wystawiania w monstrancji podczas publicznych adoracji.

Technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.
Pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu wypisana na woskowej świecy przez kapłana w Wigilię Paschalną.

Element bielizny kielichowej. Składany, lniany, kwadratowy obrus. Wyłącznie na nim, składa się konsekrowane chleb i wino podczas Mszy św. i Najświętszy Sakrament podczas nabożeństw.

Najważniejsza księga liturgiczna w Kościele katolickim obrządku rzymskiego, zawierająca teksty stałych i zmiennych części Mszy Świętej.

Naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy św. składa się wino do konsekracji.