ZASADY GRY

DOCERE

Łacińskie słowo docere  tłumaczymy jako: uczyć, objaśniać, wyjaśniać, udzielać nauki.

DOCEBO (to czas przyszły niedokonany słowa docere) przetłumaczymy jako:  będę uczył, będę objaśniał, będę udzielał nauki (w domyśle sobie i innym).

Dlaczego użyliśmy czasu przyszłego niedokonanego słowa „docere”?

Podczas gry w „DOCEBO” możemy ciągle się uczyć. Śmiało można powiedzieć , że przy tej grze nauka nigdy się nie kończy. Bo jeśli poznaliśmy już wszystkie słowa jakie znajdują się na kartach, to możemy znaleźć opisy poszczególnych pojęć na stronie internetowej (www.docebo.pl) i pogłębiać  swoją wiedzą religijną. Potem możemy powtarzać sobie tę wiedzę i w końcu dzielić się nią z innymi.

Co to jest DOCEBO?

Docebo to religijna gra edukacyjna wyrabiająca spostrzegawczość i refleks. Jest to przede wszystkim gra, podczas której nauczysz się  podstawowych pojęć związanych z katolicyzmem. Jej zasady pozwalają także na wyrobienie dobrej cechy  – uczciwości.

Docebo to 85 symboli na 85 kartach, po 9 symboli na karcie. Pomiędzy dwiema dowolnymi kartami jest jeden lub więcej wspólnych symboli. Musisz odnaleźć jeden z nich…

Jedna rzecz, która zmieniła się w trakcie realizacji pomysłu gry, dotyczy książeczki z opisami symboli. Zrezygnowaliśmy z niej, aby skorelować grę ze stroną internetową i dzięki temu umieścić więcej informacji o każdym przedmiocie, który jest przedstawiany w grze.

Jeśli nigdy nie grałeś?

Jeśli nigdy nie grałeś w Docebo, albo grasz z ludźmi, którzy nigdy tego nie robili, rozdaj wszystkie karty pomiędzy uczestników gry. Następnie  poproś o odwrócenie ich w ten sposób, aby na każdej karcie widać było tylko jeden symbol (wierzch karty). Teraz każdy uczestnik zapoznaje się z obrazkami i podpisami (nazwami przedmiotów, które będziemy nazywali w czasie gry). Następnie przekazujemy swoją partię kart uczestnikowi z prawej strony i ponownie zapoznajemy się z symbolami. Czynność powtarzamy, aż do momentu powrotu do nas kart z rozdania.

Teraz połóż dowolną kartę ze swojej partii kart i poproś gracza z twojej lewej strony by zrobił to samo – karty kładziemy obok siebie spodem do góry, tak aby było widać dziewięć symboli. Wraz z uczestnikami gry znajdźcie jeden lub dwa symbole powtarzające się na karcie. Pokażcie je wszystkim uczestnikom.  Za każdym razem gra będzie polegała na odnalezieniu i nazwaniu powtarzających się symboli.

Po zapoznaniu się z symbolami omawiamy lub odczytujemy zasady gry – wybieramy dowolny wariant. Na początek proponujemy wariant najprostszy – 00.