DOCEBO poziom I

Sprawdź swoją wiedzę w nowej grze z serii DOCEBO!

Imię
Email
Gruby sznur, którym przepasuje się albę w pasie.

Zbiornik na wodę święconą, umieszczanym najczęściej w przedsionku kościoła. Wierni wchodząc do świątyni, maczają palce w wodzie i czynią znak krzyża.

Osoba świecka, która po przygotowaniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych przy ołtarzu oraz pomagać celebransowi.

Biała prostokątna chusta, którą zakłada się pod albę, tak by okrywała szyję i ramiona noszącego albę.
Najstarsza szata liturgiczna (długa, biała, sięgająca do kostek, z długimi rękawami) zakładana przez  biskupa, księdza, diakona i lektora w czasie liturgii.

Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się przemienioną w Ciało Chrystusa hostię przechowywaną w tabernakulum i przeznaczoną do wystawiania w monstrancji podczas publicznych adoracji.

Miejsce w kościele przeznaczone do sprawowania Sakramentu pokuty i pojednania.

Naczynie z kadzidłem, które jest wsypywane do trybularza za pomocą łyżeczki.

Posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii.

W Kościele katolickim, mężczyzna, który otrzymał drugi stopień święceń (wyższy od diakonatu i niższy od episkopatu).