DOCEBUŚ

Zasady gry:

W DOCEBUSIA mogą grać dwie, trzy lub nawet cztery osoby. Potasowane dokładnie karty rozdzielane są pomiędzy wszystkich graczy. Każdy z nich odkłada na środek stołu wszystkie karty, do których ma pasującą parę. Teraz jeden z graczy daje drugiemu do wylosowania od siebie jedną z kart, dając mu tym samym szansę na odłożenie kolejnej pasującej pary. Następnie losuje kolejny gracz itd. Pamiętajmy jedna karta („DOCEBUŚ”)  nie ma pary, kto ją zachowa do końca gry – przegrywa :-)