AMPUŁKI

AMPUŁKI

– naczynie liturgiczne – 

(łac. ampulla – naczynie) są to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków, w których podaje się wino i wodę do Mszy św., zwykle umieszcza się je na szklanej lub metalowej tacce.

Dla rozróżnienia – często oznaczane literami A – aqua – woda i V – vinum – wino. Zdarza się, że ampułka z winem jest zaznaczana czerwoną nitką/wstążką przywiązaną do ucha tej ampułki.

Ampułek używa się w liturgii:

– podczas przygotowania darów, gdy kapłan wlewa do kielicha wino i wodę,

– do obmycia palców dłoni głównego celebransa (główny celebrans – ksiądz lub biskup, który przewodniczy Mszy św. – celebruje, sprawuje Eucharystię) – w tym wypadku zaleca się jednak używanie lawaterza,

– do puryfikacji (czyszczenia) kielicha, puszek i pateny po Komunii Świętej.

Ministrant podając wodę i wino powinien pamiętać, że najpierw podaje wino, a potem wodę. Dlatego podchodząc do kapłana lub diakona należy ampułkę z winem trzymać w prawej ręce, a ampułkę z wodą w lewej.