ANIOŁ

ANIOŁ

(gr. angelos – posłaniec, zwiastun) niematerialna osoba, rozumna i wolna, nieśmiertelna, stworzona przez Boga. W Starym Testamencie aniołowie występowali zwykle jako posłańcy Boga do świata i jako pośrednicy w Jego zbawczych planach.
W hierarchii niebiańskiej (zastępy anielskie) Pseudo Dioniz Areopagita podzielił anioły na 9 chórów anielskich (trzy wielkie oddziały czyli hierarchie, a każdą z trzech hierarchii – na trzy wielkie chóry). Pierwsza grupa to: Serafini, Cherubini, Trony. Druga grupa to: Panowania, Mocarstwa lub Moce i Władze albo inaczej Potęgi. Trzecią są: Aniołowie, Archaniołowie (Michał, Rafał i Gabriel) i Księstwa lub Zwierzchności.

Analizując anielską hierarchię, można wysnuć wniosek, że pierwsze trzy chóry to tacy Boży dworzanie, drugie — zarządcy i planiści, a trzecie — wykonawcy Bożych poleceń.

Trzeba pamiętać jednak, że podział na dziewięć chórów jest czysto hipotetyczny — św. Tomasz z Akwinu uważał, że istnieje tyle chórów ile jest aniołów, bo przecież każdy z nich jest inny.

Istnieją także upadłe anioły…

Przeczytaj: DIABEŁ