BIBLIA

BIBLIA

grec. Biblos-książka, biblia-książki
inaczej Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, stanowi zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa, objawionych przez samego Boga.

Stary Testament zawiera dzieje przymierza Boga z ludźmi zawartego z Noem, Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem.
Nowy Testament wypełnia Stare Przymierze: życiem i działalnością Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

Biblijne księgi powstawały od XIII wieku przed Chr. do I wieku po Chr.
Kanon katolicki, czyli wykaz ksiąg Pisma Świętego (73 księgi), został ostatecznie ustalony na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Obejmuje 46 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamentu. Wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu można podzielić na trzy grupy: historyczne, dydaktyczne i prorockie.