BURSA

BURSA

Sztywna torebka do zawieszenia na szyi, w której zanosi się, umieszczony w odpowiednim naczyniu (pyxis) i korporale, Najświętszy Sakrament do chorych. W miarę możliwości winna być podtrzymywana przy piersi oraz widoczna dla przechodzących obok szafarza, by mogli oni oddać cześć niesionemu Ciału Pańskiemu (najlepiej – jeśli tylko stan zdrowia na to pozwala  poprzez przyklęknięcie oraz wypowiedziane słowa „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”).
Na mocy przepisów kościelnych Najświętszy Sakrament do chorych może zanieść każdy duchowny (diakon, prezbiter, biskup) oraz Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii.

 W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego bursa, to sztywna torebka służąca do przechowywania złożonego korporału, która powinna być wykonana z tego samego materiału co ornat.