FERETRON

FERETRON

Obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych ramach lub posąg umieszczony na piedestale, do którego przymocowane są drążki służące noszeniu w czasie procesji. W średniowieczu wszystkie cechy rzemiosł i zawody posiadały feretrony i sztandary. W dzisiejszych czasach ta piękna tradycja pomimo że mniej popularna jest jednak ciągle żywa, w ostatnim czasie popularnością cieszy się 300-letnia kaszubska tradycja tańca feretronów nazywana również pokłonami feretronów.