HUMERAŁ

HUMERAŁ

– szata liturgiczna –
Biała prostokątna chusta, którą zakłada się pod albę, tak by okrywała szyję i ramiona noszącego albę. Pełnionej funkcji humerał zawdzięcza swoją nazwę, wywodzącą się od łacińskiego słowa humerus, które tłumaczy się jako: ramię, bark. Po nałożeniu humerał zawiązuje się na piersiach.
Wywodzi się ze starożytnej chusty noszonej na ramionach i szyi przez ludzi należących do wyższych warstw społecznych. Częścią szat liturgicznych stał się dopiero w IX w. we Frankonii. Dzisiaj przedstawia się on jako niewielka chustka ze lnu lub innej tkaniny szlachetnej, naturalnej lub syntetycznej, odpowiadającej powadze i świętości liturgii (KL 128).
Symbolika w humerale widziała najpierw chustę, którą Chrystusowi zawiązano oczy, gdy się z Niego naigrawano. Symbolika zaś zawarta w modlitwie przeznaczonej do odmawiania przy jego wkładaniu, widziała w nim “hełm zbawienia” (Ef 6,17; 1 Tes 5,8). Modlitwa ta brzmi: “Włóż, o Panie, hełm zbawienia na moją głowę, dla odparcia wszelkich ataków diabelskich”. Kapłan odmawiając tę modlitwę, wkładał humerał najpierw na głowę, a potem dopiero owijał nim szyję. Hełm zbawienia miał strzec kapłana przed złymi myślami tak w czasie liturgii, jak i poza liturgią, a także przed złymi słowami wydobywanymi z gardła, owijanego humerałem.