ICHTIS

ICHTIS

– greckie słowo oznaczające rybę –
Anagramem od Iesous Christos Theou Hyios Soter czyli początkowe litery słowa Iesous (Jezus) Christos (Chrystus) Theos (Boga) Iios (Syn) Soter (Zbawca) tworzą słowo Ichtis (ryba).
„Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”
Dla pierwszych chrześcijanin ryba była szczególnym znakiem rozpoznawczym w okresie prześladowań oraz znakiem Eucharystii.