KADZIELNICA

KADZIELNICA/TRYBULARZ

– naczynie liturgiczne –

Trybularz, w języku potocznym zwany kadzielnicą, to metalowa „szkatułka” umocowana na łańcuszkach i zamykana przykrywką. Wewnątrz niego znajduje się metalowy koszyczek wypełniony rozżarzonymi węgielkami, czyli bryłkami węgla drzewnego, na które sypie się sproszkowaną lub granulowaną mieszaninę żywicy i wonnych ziół – kadzidło. Substancje żywiczne i różne zioła zawarte w kadzidle pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają aromatyczną woń i intensywny dym.
Kadzidło, które ma być wsypane do trybularza, podaje się w specjalnym naczyniu z łyżeczką – naviculum. Nazwa tego naczynia ma związek z jego kształtem przypominającym łódkę.
Przyjemna woń i dym, które wydostają się z trybularza, stanowią w liturgii katolickiej symbol podobającej się Bogu i wznoszącej się do Niego ludzkiej modlitwy oraz szczególnej czci wobec Niego. Okadzenia stosuje się zwykle podczas uroczystych celebracji. Trybularz używany jest do okadzeń: Najświętszego Sakramentu, celebransa przewodniczącego liturgii, wiernych, ołtarza, darów ofiarnych, krzyża, ewangeliarza, paschału, relikwii świętych i obrazów Chrystusa wystawionych do publicznej czci.