KAPA

KAPA/PLUWIAŁ

wierzchnia szata liturgiczna zwana nieszpornikiem, długa sięgająca do stóp, zarzucana na ramiona i spięta na piersi szata liturgiczna, używana początkowo podczas procesji (płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem), potem w uroczystej liturgii godzin i do udzielania sakramentów poza Mszą św.

Kapa pierwotnie była strojem książęcym i królewskim. Z czasem weszła do użytku w ramach liturgii; najpierw w czasie procesji (jako ochrona przed deszczem), a później zaczęto jej używać przy przewodniczeniu liturgii godzin, udzielaniu sakramentów świętych poza Mszą św. oraz podczas prowadzenia nabożeństw eucharystycznych, Liturgii Słowa i pogrzebu. Zakłada się ją na komżę lub albę oraz stułę. Jej kolor jest uzależniony od sprawowanej czynności lub koloru oficjum.
Kapa stała się szatą liturgiczna na przełomie VIII – IX wieku.