KOMŻA

KOMŻA

 

Biała, sięgająca do kolan szata, z szerokimi rękawami. Jest to skrócona alba, stąd jej symbolika jest identyczna: oznacza czystość duszy, stan łaski uświęcającej. Pierwotnie komża była używana wyłącznie w chórach, podczas liturgii godzin, od XIV wieku komża może być stosowana we wszystkich czynnościach liturgicznych, dla których nie nakazano wyraźnie używania alby (np. udzielanie Komunii Świętej, prowadzenie nabożeństw niestanowiących liturgii Mszy Świętej itp.) Komża jest również strojem ministrantów, którzy asystują i pomagają kapłanowi podczas wykonywania czynności liturgicznych.