KONFESJONAŁ

KONFESJONAŁ

– łac. confessio – wyznaję –
Miejsce w kościele przeznaczone do sprawowania Sakramentu pokuty i pojednania. Przypomina drewniany domek wyposażony w siedzenie dla kapłana – reprezentującego Chrystusa oraz klęcznik dla penitenta.

Nazwa ta wskazuje, że właśnie tam penitent wyznaje przed kapłanem swoje grzechy, czyli spowiada się. Pierwotnie konfesjonał był jedynie siedzeniem dla kapłana, który sprawował sakrament pokuty. Z czasem pojawiła się kratka oddzielająca spowiednika od penitenta, a także zaczęto zabudowywać to miejsce celem zapewnienia jak najlepszych warunków do odprawiania spowiedzi (chodzi przede wszystkim o wyciszenie tego miejsca, a także o zachowanie dyskrecji). Bywa, że w tym celu konfesjonały umieszczone są w specjalnej kaplicy, zwanej niekiedy kaplicą pojednania