KORONA CIERNIOWA

KORONA CIERNIOWA

Korona cierniowa wykonana została przez żołnierzy Poncjusza Piłata  (“a żołnierze upletli koronę z cierni i włożyli Mu ją na głowę” J 19,2) zaraz po wyroku wydanego przez prokuratora, w którym to skazał Jezusa na ubiczowanie.

Korona cierniowa wykonana została przez żołnierzy Poncjusza Piłata prawdopodobnie z rośliny Ziziphus Spina Christi (“a żołnierze upletli koronę z cierni i włożyli Mu ją na głowę” J19,2) zaraz po wyroku wydanego przez prokuratora, w którym to skazał Jezusa na ubiczowanie. Żołnierze wykorzystali okazję; ukoronowali Chrystusa koroną cierniową, włożyli na Niego szkarłatny płaszcz, do ręki włożyli Mu trzcinę i podchodząc naśmiewali się z Niego, pluli nań i bili trzciną po głowie (por. J 19,1-3). Korona cierniowa towarzyszyła Chrystusowi w drodze krzyżowej i w czasie śmierci. Według tradycji po zdjęciu Chrystusa z krzyża koronę zabrał jeden ze świadków Jego śmierci. W czasie licznych tułaczek korona bywała na dworach królewskich (m.in. u Karola Wielkiego) i w licznych klasztorach (np. Saint-Denis); powyrywano z niej liczne ciernie, które dziś znajdują się w wielu sanktuariach na całym świecie jako relikwie (m.in. Trewir, Piza, Rzym; w Polsce w Zamościu, Miechowie i Boćkach). W 1239 r. powróciła do Francji.

Obecnie relikwie korony cierniowej znajdujące się w katedrze Notre-Dame w Paryżu są obręczą o średnicy około 21 cm i mają formę gładko splecionych gałązek.

W ikonografii utarł się zwyczaj przedstawiania korony cierniowej jako wąskiego pasa splecionych gałęzi cierniowych na samym czole Zbawiciela. W rzeczywistości jednak korona miała formę mitry przykrywającej całą głowę, dodatkowo przewiązanej sznurem. Prawdopodobnie koronę wykonano na zasadzie doczepiania gałęzi cierni do splecionego okręgu (dlatego konieczny był sznur mocujący gałęzie). Taki sposób przedstawiania korony cierniowej jest jednak rzadki (wskazówek na temat wyglądu korony cierniowej dostarczyły badania Całunu Turyńskiego).

Korona cierniowa zaliczana jest do relikwii męki Pańskiej. Obok niej relikwiami sąi również:
gwoździe,   drzewo krzyża,   Całun turyński (Katedra Turyńska w Turynie),   Kolumna Biczowania (kościół św. Praksedy w Rzymie),   Święte Schody (pałac papieski na Lateranie),   Titulus (tabliczka z napisem INRI w 3 językach; Jerozolima)
Włócznia Przeznaczenia oraz wiele innych.