KRUCYFIKS

KRUCYFIKS

-łac. cruci fixus – przybity do krzyża –

Krzyż łaciński z wyobrażoną na nim postacią Chrystusa. Postać Chrystusa początkowo malowano na krzyżu lub rzeźbiono w formie reliefu. Taki typ krucifiksu popularny jest nadal w kulturze ikonograficznej Chrześcijaństwa Wschodniego. Późniejsza wersja z osobną figurą Chrystusa powstała w Renesansie i jest powszechna w tradycji  katolickiej.