MANIPULARZ

MANIPULARZ

łac. manipulus – snop zboża, inna nazwa sudarium, szata liturgiczna
Bogato zdobiony pas o szerokości ok. 10 cm i długości ok. 1 m, na którym powinien być krzyż. Pas ten przypomina stułę, zakłada się go (w liturgii przedsoborowej obowiązkowo, dzisiaj dowolnie) na przedramieniu lewej ręki kapłana (w kolorze ornatu i stuły) odprawiającego Mszę św. lub asystującego.

Manipularz pochodzi od słowa mappa oznaczającego rodzaj chusteczki kieszonkowej lub chusteczki służącej do ocierania potu, używanej przez zamożnych Rzymian. Chusteczka ta służyła raczej do ozdoby i noszono ją w ręce. Manipularz jeszcze w IX i X w. miał formę miękką i był noszony w lewej ręce. A ponieważ noszono go jak manipulus (tak Rzymianie nazywali snopy zboża), powoli słowo mappa zmieniło się na manipulus.

Symbolizował kajdany na rękach Chrystusa.  Ma przypominać rękę szczodrobliwości i życie pełne pracy. Zachęca on do gorliwej pokuty i służby Bożej w pocie czoła, z sercem ochotnym i nieleniwym.