MONSTRANCJA

MONSTRANCJA

– z łac. monstrare – pokazywać –
Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się konsekrowaną, czyli przemienioną w Ciało Chrystusa, hostię, aby ukazywać ją wiernym podczas adoracji, błogosławienia Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji eucharystycznych.
Monstrancja składa się ze stopy, trzonu i podtrzymywanej przez tę stopę glorii (z łac. gloria – chwała)  jakby komory z przeźroczystymi ścianami, wewnątrz której umieszcza się Ciało Chrystusa, przytwierdzając Je do glorii za pomocą metalowego półksiężyca zwanego  melchizedekiem. Szczyt monstrancji wieńczy krzyż. Ponieważ wierzymy, że konsekrowana hostia jest prawdziwym, żywym ciałem Chrystusa, monstrancje są bogato zdobione, często wykonuje się je ze złota lub innych cennych surowców. Monstrancje mogą przybierać różne kształty,  jednak najbardziej rozpowszechniła się ich forma solaryczna, która przypomina promieniste słońca, w którego centrum umieszczona jest hostia  Chrystus, czyli Światłość świata.