MSZAŁ

MSZAŁ

Specjalna księga, która zawiera wszystkie modlitwy mszalne na każdy dzień roku liturgicznego.
     Teksty modlitw, które wypowiada lub śpiewa kapłan sprawując Mszę Świętą, zmieniają się w zależności od daty i okoliczności celebrowania Eucharystii i są inne na niemal każdy dzień w roku. Zmienność mszalnych formuł modlitewnych oraz ich ważność sprawiają, że nieodzowną pomocą dla odprawiającego Mszę Świętą jest specjalna księga, która zawiera wszystkie modlitwy mszalne na każdy dzień roku liturgicznego i na każdą okazję życia religijnego. Tę księgę, którą widzimy na ołtarzu podczas Eucharystii, nazywa się Mszałem Rzymskim (łac. Missale Romanum). Zmiany do jej tekstu mogą być wprowadzane włącznie za zgodą papieża. Każde nowe wydanie Mszału Rzymskiego ukazuję się najpierw w języku łacińskim, a dopiero później jest ono tłumaczone na poszczególne języki narodowe.

   Tekst Mszału Rzymskiego podzielony jest na: rubryki (teksty drukowane czerwonym kolorem; od łac. ruber – czerwony) i nigryki (teksty drukowane czarnym kolorem; od łac. niger – czarny).
Rubryki zawierają komentarze lub wskazówki dla celebransów i nie są odczytywane podczas sprawowania Mszy Świętych.
Nigryki zawierają natomiast teksty modlitw odczytywane podczas sprawowania Eucharystii. Przy formułach, które można śpiewać, umieszczone są również ich zapisy nutowe.