MUCET

MUCET

Wierzchnią szata w formie pelerynki, opadająca na ramiona i zakrywająca ręce do wysokości łokci, zapinana pod szyją. Strój pozaliturgiczny (chórowy), który przysługuje, kanonikom (czarna), prałatom i biskupom (fioletowy, bądź czarny z fioletowym sznurkiem), kardynałom (czerwony, bądź czarny ze czerwonym sznurkiem) oraz papieżowi (karmazynowy dla odróżnienia mówi się o mozzettcie).

Mucet jest znakiem jurysdykcji i choć przetrwał ostatnie reformy, to ucięto mu kapturek, który zachował się jedynie w mucecie papieskim i u niektórych kapituł kanonickich. Papież może nosić mucet z założoną na niego stułą. Podobnie jak stuła, papieski mucet może być w dwóch kolorach: czerwonym lub białym w oktawie Wielkiej Nocy. Wtedy to wyjątkowo wykonany jest z jedwabnego adamaszku. W okresie zimowym mucet papieski jest aksamitny z gronostajowym obszyciem, zaś w lecie jedwabny, bez obszycia. W czasie pokutnym papież nosił mucet z serży lub sukna.
Kardynałowie także wszędzie mogli używać mucetu. Tylko będąc w Rzymie zakładali pod niego mantolet, chyba że przebywali w swoim kościele tytularnym. Pod względem materiału, koloru oraz obszyć mucet dopasowany był do noszonej sutanny chórowej.