PAPIEŻ

PAPIEŻ

(KKK 882) Papież (Biskup Rzymu, następca św. Piotra) jest “trwałym i widzialnym, źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23). “Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22; por. dekret Christus Dominus, 2; 9).

Papież wypowiada się w sposób nieomylny tylko wtedy, gdy uroczystym aktem kościelnym (“ex cathedra”) ogłasza dogmat, tzn. gdy przedstawia obowiązujące rozstrzygnięcia w sprawach wiary i moralności. Nieomylny charakter mogą mieć również decyzje Kolegium Biskupów pozostającego w łączność z papieżem, np. decyzje soboru powszechnego. (888-892).