PATENA

PATENA

– gr. patane – misa, półmisek, Pseudo Germanus wywodzi od pati – cierpieć.
– naczynie liturgiczne –
Naczynie, na którym podczas Mszy św. umieszcza się hostię do konsekracji, a następnie łamie się Chleb Eucharystyczny. Pierwotnie miała ona kształt miski, dziś kształtem przypomina zwykle mały płaski talerzyk.
Bywają jednak głębsze pateny, w których można obok hostii dla celebransa i koncelebransów (jeśli są) umieścić komunikanty dla wiernych. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego podaje szczegółowe przepisy dotyczące tworzywa używanego do kielicha i pateny, pozostawia w tym względzie kompetencjom Konferencji Episkopatu. Poświęcenie kielicha i pateny dotychczas zarezerwowane biskupowi, traktuje się współcześnie tylko jako błogosławieństwo, którego dokonuje kapłan przy udziale wiernych podczas Mszy lub poza Mszą. Forma pateny, a zwłaszcza kielicha mocno ewoluowała w ciągu wieków.

Ponadto pateną nazywa się “tackę”, którą ministrant trzyma podczas udzielania Komunii św., która ma uchronić, by Ciało Pańskie nie upadło na ziemię, tzw. patena z rączką.

PATENA Z RĄCZKĄ