RĘCZNICZEK

RĘCZNICZEK

Ręczniczek jest kawałkiem płótna, służącym celebransowi do wycierania rąk podczas lavabo (obmycia).