RORATKA

RORATKA

Symbolem szczególnej duchowej obecności Matki Bożej w liturgii Rorat jest płonąca roratka  – świeca ozdabiana zwykle literą „M” i niebieską wstążką.

W liturgicznym okresie Adwentu codziennie, z wyjątkiem niedziel i najważniejszych uroczystości, wolno odprawić tzw. Msze Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. W Polsce nazywa się ją Mszą Świętą roratnią lub po prostu Roratami. Ta polska nazwa wywodzi się od łacińskich słów „rorate coeli desuper” (pol. „spuśćcie rosę niebiosa”), które rozpoczynały tradycyjną pieśń adwentową wykonywaną często na początku Mszy Świętej. Wyrażają one oczekiwanie na powtórne zstąpienie Chrystusa na ziemię i tym samym znakomicie oddają sens Adwentu.
Poprzez sprawowanie Mszy Świętych roratnich łączymy się duchowo
z Maryją, która przed ponad dwoma tysiącami lat, będąc w stanie błogosławionym, oczekiwała pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, a teraz, jako Matka wszystkich ludzi, swoim wstawiennictwem przygotowuje nas na ponowne spotkanie z Chrystusem, jakie nastąpi „na końcu czasów” lub w momencie naszej śmierci.
Przekazy historyczne mówią, że Roraty odprawiano w Polsce już za czasów panowania Bolesława Wstydliwego (a więc w XIII wieku). Przez całe wieki Król, umieszczając w czasie Rorat na ołtarzu zapaloną świecę, oświadczał: “Gotów jestem na sąd Boży”, za nim czynił to Prymas Polski, mówiąc “Sum paratus ad adventum Domini” (Jestem gotów na przyjście Pana), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop, powtarzając słowa króla.

Msze Święte roratnie sprawuje się przed świtem, przy wygaszonym do pewnego momentu oświetleniu świątyni. Panujący wówczas mrok rozświetlają zazwyczaj jedynie płonące świece i lampiony przynoszone przez uczestników roratnich liturgii. Taki przebieg Rorat ma nam uzmysławiać, że bez wiary w Chrystusa i kontaktu z nim, zarówno doczesne, jak i wieczne, życie rysują się w dość ponurych barwach… By tak nie było, zapraszamy na Roraty, spotkanie z Panem Jezusem – Światłością Świata! U nas od poniedziałku do soboty każdego tygodnia Adwentu o godz. 6.30…