RÓŻANIEC

RÓŻANIEC

Modlitwa maryjna, której istotą jest rozważanie tajemnic historii Zbawienia – zwłaszcza wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa.  Szczególną okazją do odmawiania różańca jest miesiąc październik, kiedy to odmawia się w świątyniach różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Na przestrzeni dziejów modlitwa różańcowa podlegała ewolucji. Ostatnią widoczną zmianą była decyzja Papieża Jana Pawła II o dodaniu pięciu kolejnych tajemnic różańcowych – tajemnic światła. W ten sposób różaniec składa się z czterech części, z których każda zawiera po pięć tajemnic, czyli razem jest dwadzieścia tajemnic różańcowych.

Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw.

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus – „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.
Części i tajemnice różańcowe:
Część pierwsza zawiera tajemnice radosne – tradycyjnie odmawiana jest w poniedziałek i w sobotę:
tajemnica 1. – Zwiastowanie NMP
tajemnica 2. – Nawiedzenie św. Elżbiety
tajemnica 3. – Narodziny Jezusa Chrystusa
tajemnica 4. – Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej
tajemnica 5. – Odnalezienie 12-letniego Pana Jezusa w świątyni.
Część druga zawiera tajemnice światła – tradycyjnie odmawiana jest w czwartek:
tajemnica 1. – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
tajemnica 2. – Pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej
tajemnica 3. – Głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym i wzywanie do nawrócenia
tajemnica 4. – Przemienienie na górze Tabor
tajemnica 5. – Ustanowienie Eucharystii
Część trzecia zawiera tajemnice bolesne – tradycyjnie odmawiana jest we wtorek i w piątek:
tajemnica 1. – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
tajemnica 2. – Biczowanie
tajemnica 3. – Cierniem ukoronowanie
tajemnica 4. – Dźwiganie krzyża
tajemnica 5. – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Część czwarta zawiera tajemnice chwalebne – tradycyjnie odmawiana jest w niedzielę i w środę:
tajemnica 1. – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
tajemnica 2. – Wniebowstąpienie
tajemnica 3. – Zesłanie Ducha Świętego
tajemnica 4. – Wniebowzięcie NMP
tajemnica 5. – Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.
Każda tajemnica składa się z jednego Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś Maryjo, jednego Chwała Ojcu. Istnieje zwyczaj dodawania po każdej tajemnicy modlitwy fatimskiej O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…

Różańcem nazywa się również sznurek z paciorkami służący pomocą przy odliczaniu poszczególnych modlitw.