STUŁA

STUŁA

– szata liturgiczna –

W liturgii Kościoła rzymskokatolickiego stuła jest szatą używaną przez kapłanów i diakonów podczas Mszy Świętych i wszelkich innych czynności liturgicznych. Ma ona formę szarfy, którą kapłan nosi przewieszoną przez kark, i opadającą do przodu przez oba ramiona, natomiast diakon przewiesza ją przez lewe ramię. Do sprawowania Mszy Świętych kapłan zakłada stułę pod ornat. Kolor stuły zależy albo od obchodu liturgicznego danego dnia, albo od rodzaju spełnianego obrzędu. Dla przykładu, podczas spowiedzi świętej kapłan używa stuły fioletowej. Swoją polską nazwę stuła zawdzięcza łacińskiemu słowu stola oznaczającego długą szatę.
Stuła jest symbolem belki krzyża, którą niósł Chrystus i w ten sposób wyraża Jego duchową obecność w czynnościach liturgicznych sprawowanych przez osoby, które przyjęły sakramentalne święcenia.