VASCULUM

VASCULUM

Stojące na ogół blisko tabernakulum wypełnione wodą naczynie, w którym kapłan dokonuje tzw. ablucji (obmycia, oczyszczenia) palców po zakończeniu rozdzielania Komunii świętej.