WIENIEC ADWENTOWY

WIENIEC ADWENTOWY

Wieniec adwentowy jest wykonany z gałęzi jodłowych, na którym umieszcza się cztery świece. Każda z nich odpowiada poszczególnym niedzielom adwentu, dlatego często trzy spośród nich są koloru fioletowego, a jedna (odpowiadająca trzeciej niedzieli adwentu) jest koloru różowego.

W Polsce tradycja wieńca adwentowego pojawiła się po pierwszej wojnie światowej.

Wieniec adwentowy powinien znaleźć się także w domu katolików na stole (lub domowym ołtarzyku).

Wieniec jest symbolem zwycięstwa – zwycięstwo Jezusa nad grzechem, śmiercią.

Zieleń jest znakiem życia, okrągły kształt przypomina o Bogu, który nie ma początku ani końca.

Światło świec oznacza czuwanie i modlitwę.
Każda z czterech świec ma pewną symbolikę i wskazuje na intencję modlitwy danego tygodnia Adwentu:
Pierwsza to świeca przebaczenia,
druga – to świeca wiary,
trzecia – świeca radości (trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą radości),
czwarta – świeca nadziei.
Codziennie odmówcie razem trzy modlitwy:
„Ojcze nasz” za Waszą rodzinę,
„Chwała Ojcu” – za inne rodziny, które się modlą przy wieńcu,
„Zdrowaś Maryjo” za chrześcijan prześladowanych za wiarę.