Docebo online

Sprawdź swoją wiedzę w nowej grze z serii DOCEBO!

Imię
Email

Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się konsekrowaną, czyli przemienioną w Ciało Chrystusa, hostię, aby ukazywać ją wiernym podczas adoracji oraz w czasie procesji eucharystycznych.

Naczynie z kamienia, metalu lub drewna, w którym przechowuje się wodę do chrztu.
Budowla sakralna (albo też wyodrębniona jej część), najczęściej w formie kilkukondygnacyjnej wieży, służąca do sygnalizowania o zbliżającym się nabożeństwie bądź informująca, że nadeszła pora na modlitwę, np. Anioł Pański.
Przedmiot służący do sygnalizowania zmiany postaw ciała w czasie Mszy św. Używa się go także podczas procesji eucharystycznych i nabożeństw.
W prezbiterium każdej katolickiej świątyni miejsce służące kapłanom do odczytywania tekstów liturgicznych, głoszenia homilii.
Ozdobna księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii.

Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się przemienioną w Ciało Chrystusa hostię przechowywaną w tabernakulum i przeznaczoną do wystawiania w monstrancji podczas publicznych adoracji.

Najstarsza szata liturgiczna (długa, biała, sięgająca do kostek, z długimi rękawami) zakładana przez  biskupa, księdza, diakona i lektora w czasie liturgii.

Przedmiot wykonany przez żołnierzy Poncjusza Piłata prawdopodobnie z rośliny Ziziphus Spina Christi zaraz po wyroku wydanym przez prokuratora, w którym to skazał Jezusa na ubiczowanie.

Element bielizny kielichowej. Składany, lniany, kwadratowy obrus. Wyłącznie na nim, składa się konsekrowane chleb i wino podczas Mszy św. i Najświętszy Sakrament podczas nabożeństw.