Docebo poziom II

Sprawdź swoją wiedzę w nowej grze z serii DOCEBO!

Imię
Email
Nakrycie głowy duchowieństwa, używane od wczesnego średniowiecza. Kiedyś nazywany pileus lub infula, miał kształt czepka. Współcześnie ma wygląd czapki z trzema plisowanymi rogami.
Okrągły opłatek, wypiekany z mąki pszennej i wody. W czasie Mszy Świętej staje się Ciałem Pana Jezusa.
Człowiek, obdarzony podczas święceń pełnią kapłaństwa i mający prawo do prowadzenia Kościoła partykularnego lub diecezji przez własne nauczanie, troskę duszpasterską i przewodniczenie podczas sprawowania liturgii.
Naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków, w których podaje się wino i wodę do Mszy św., zwykle umieszcza się je na szklanej lub metalowej tacce.

Zbiornik na wodę święconą, umieszczanym najczęściej w przedsionku kościoła. Wierni wchodząc do świątyni, maczają palce w wodzie i czynią znak krzyża.

W Kościele katolickim, mężczyzna, który otrzymał drugi stopień święceń (wyższy od diakonatu i niższy od episkopatu).

Greckie słowo oznaczające rybę. Anagram od Iesous Christos Theou Hyios Iios Soter.

Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się konsekrowaną, czyli przemienioną w Ciało Chrystusa, hostię, aby ukazywać ją wiernym podczas adoracji oraz w czasie procesji eucharystycznych.

Przedmiot służący do sygnalizowania zmiany postaw ciała w czasie Mszy św. Używa się go także podczas procesji eucharystycznych i nabożeństw.
Starochrześcijańska budowla kościelna, wywodząca się z typu budynku przeznaczonego na zgromadzenia publiczne, przeważnie z apsydą na siedzenie dla biskupa.