Docebo poziom II

Sprawdź swoją wiedzę w nowej grze z serii DOCEBO!

Imię
Email
Technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.

Naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się przemienioną w Ciało Chrystusa hostię przechowywaną w tabernakulum i przeznaczoną do wystawiania w monstrancji podczas publicznych adoracji.

Uroczyste nakrycie głowy biskupa. Składa się ona z dwóch usztywnionych materiałów, połączonych opaską, z dwiema wiszącymi z tyłu taśmami.

Naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy św. składa się wino do konsekracji.

Zasady moralne spisane palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach i przekazane Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza.
Nakrycie głowy duchowieństwa, używane od wczesnego średniowiecza. Kiedyś nazywany pileus lub infula, miał kształt czepka. Współcześnie ma wygląd czapki z trzema plisowanymi rogami.

Element bielizny kielichowej. Składany, lniany, kwadratowy obrus. Wyłącznie na nim, składa się konsekrowane chleb i wino podczas Mszy św. i Najświętszy Sakrament podczas nabożeństw.

Zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa, objawionych przez samego Boga, którego kanon został ostatecznie ustalony na Soborze Trydenckim.
Osoba duchowna (mężczyzna) w najniższym (pierwszym) stopniu święceń.
Budowla sakralna (albo też wyodrębniona jej część), najczęściej w formie kilkukondygnacyjnej wieży, służąca do sygnalizowania o zbliżającym się nabożeństwie bądź informująca, że nadeszła pora na modlitwę, np. Anioł Pański.