WARIANT “00”

NAJPROSTSZY SPOSÓB ZAGRANIA W “DOCEBO”!

Pomiędzy uczestników gry rozdajemy wszystkie karty. Na środku zostawiamy jedną kartę pojedynczym symbolem do góry. Prowadzący (lub jeden z uczestników) głośno czyta nazwę rysunku. Uczestnicy w swoich kartach (na stronach gdzie jest po 9 symboli) szukają kart, na których pośród innych symboli znajduje się ten jeden (przedstawiony na karcie leżącej na stole). Jeśli znajdziemy kartę z poszukiwanym rysunkiem, głośno wymieniamy nazwę przedstawionego symbolu i szukamy dalej, gdyż na stole można położyć 3 karty z poszukiwanym symbolem. 3 karty mogą zostać wyłożone przez jedną osobę lub dowolne osoby, zależnie kto szybciej znajdzie w swoich kartach odpowiedni rysunek (na kartach, których pośród 9 symboli znajduje się ten jeden poszukiwany).