WARIANT – „B” tzw. „STOP-SPRAWDZAM”

Obowiązują wszystkie zasady z wariantu „STOS”. Dodatkowo podczas gry można wypowiedzieć słowa „STOP-SPRAWDZAM”. Oznacza to, że zawodnik, który nazwał powtarzające się symbole i położył kartę z tymi symbolami na stosie, powinien udowodnić, że rzeczywiście głośno nazwany symbol znajduje się u niego na karcie i karcie leżącej na stosie. Jeśli okaże się, że nie, wówczas za nieuczciwość zawodnik, który dopuścił się oszustwa zabiera 5 kart ze stosu.  Jeśli okaże się, że oszustwa nie było, za fałszywe oskarżenie zawodnik, który wypowiedział słowa „Stop-SPRAWDZAM” zabiera 2 karty ze stosu. Gra toczy się dalej.

Jeśli wybrano mistrza gry, to on może sprawdzać  uczciwość graczy.

ZAKOŃCZENIE GRY

Zakończenie gry następuje, gdy jeden z zawodników pozbędzie się wszystkich kart lub do ostatniego zawodnika, któremu zostaną karty.