WARIANT – „C” tzw. „DOCEBO”

Obowiązują wszystkie zasady z wariantu „STOS” i „STOP-SPRAWDZAM”. Dodatkowo podczas gry dowolny gracz może wypowiedzieć słowo „DOCEBO”.  Oznacza to, że ten kto położył właśnie kartę, powinien nas pouczyć, wyjaśnić co oznacza nazwany symbol – do czego służy, kto go używa lub kim dana osoba jest. Jeśli tego nie wie, zabiera 3 karty.  Gracz, który wypowiedział słowo „docebo” powinien odnaleźć na stronie internetowej www.docebo.pl informację o danym przedmiocie i przeczytać lub opowiedzieć innym graczom. Jeśli tego nie zrobi, zabiera ze stosu 3 karty. Przy zaawansowanych graczach, osoba wypowiadająca słowo „docebo”, musi samodzielnie przekazać informacje o danym przedmiocie.

Jeśli został wybrany mistrz gry, robi to on (włącznie z wypowiadaniem słowa docebo – częstotliwość sprawdzania wiedzy najlepiej określać przez losowanie sześciu dodatkowych kart z opisami, na których znajdują się duże cyfry, wskazujące, po którym graczu należy powiedzieć „docebo”).

ZAKOŃCZENIE GRY

Zakończenie gry następuje, gdy jeden z zawodników pozbędzie się wszystkich kart lub do ostatniego zawodnika, któremu zostaną karty.